Trang chủ » Văn bản pháp quy » 89/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 89/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/07/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 89/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CHỐNG TRỢ CẤP HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm