Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 59/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 59/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/05/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Nội dung:
Từ khóa: thuỷ sản
Văn bản đính kèm