Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 3388/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 3388/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/06/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 28/06/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa: Quy hoạch phát triển Ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Văn bản đính kèm