Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/07/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG BẰNG THÉP
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm