Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Năng lượng  
Có tất cả: 135 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
848/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm, ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ 11/06/2010
79/2010/TT-BTC xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 24/05/2010
76/2010/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 17/05/2010
15/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ 13/05/2010
580/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 04/05/2010
44/2010/NĐ-CP Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ 20/04/2010
588/QĐ-BTC Quyết định về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 22/03/2010
11/CT-BCT Chỉ thị về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở 15/03/2010
10/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010 12/03/2010
09/2010/TT-BCT Thông tư quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia 03/03/2010
08/2010/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện 24/02/2010
22/2010/TT-BTC Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng 12/02/2010
234/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu 08/02/2010
0789/QĐ-BCT(2010) Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 05/02/2010
799/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Nam 05/02/2010