Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/03/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 10/05/2012
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm