Trang chủ » Văn bản pháp quy » 17/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 17/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/06/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 17/2009/TT-BCT Sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Thương mại Hàng hoá thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm