Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/05/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: thông tư 10/2009/TT-BCT Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác Kinh tế
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm