Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2010/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2010/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/02/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/05/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu
Nội dung:
Từ khóa: Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu
Văn bản đính kèm