Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/01/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất máy động lực và máy nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm