Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 55/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 55/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/04/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm