Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2011/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2011/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/02/2011
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/04/2011
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ
Nội dung:
Từ khóa: chinh sach phat trien nganh cong nghiep ho tro; cong nghiep ho tro
Văn bản đính kèm