Trang chủ » Văn bản pháp quy » 104/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 104/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 22/07/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 02/03/2009
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg
Nội dung:
Từ khóa: thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiệt nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm
Văn bản đính kèm