Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 3006/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 3006/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/06/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 08/06/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Nội dung:
Từ khóa: chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Văn bản đính kèm