Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 04/2004/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 04/2004/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/01/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Văn bản đính kèm