Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 134/2003/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 134/2003/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/08/2003
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Văn bản đính kèm