Trang chủ » Văn bản pháp quy » 80/2001/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 80/2001/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/11/2001
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước
Nội dung:
Từ khóa: kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước
Văn bản đính kèm