Trang chủ » Văn bản pháp quy » 20/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 20/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/06/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HÀN QUỐC
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm