Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1238/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1238/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/11/2004
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm áp dụng các chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao đối với Khu công viên phần mềm Quang Trung thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Từ khóa: Khu công nghệ cao
Văn bản đính kèm