Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 53/2004/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 53/2004/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/04/2004
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao
Nội dung:
Từ khóa: Khu công nghệ cao
Văn bản đính kèm