Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/05/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm