Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 11/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/02/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm