Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2010/TT-BNNPTNT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2010/TT-BNNPTNT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/01/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/03/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân
Nội dung:
Từ khóa: Thông tư hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân
Văn bản đính kèm