Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 72/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 72/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/05/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 26/06/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"
Nội dung:
Từ khóa: cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"
Văn bản đính kèm