Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 58/2010/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 58/2010/QH12 :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 29/11/2010
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực: 01/01/2012
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật viên chức
Nội dung:
Từ khóa: vien chuc, luat vien chuc, quyen va nghia vu cua vien chuc,
Văn bản đính kèm