Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khung pháp lý cơ bản  
Có tất cả: 48 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
105/2010/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên 23/07/2010
1315/CT-TTg Chỉ thị về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 23/07/2010
3466/QĐ-BCT Quyết định về việc chuyển Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 29/06/2010
47/2010/QH12 Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội 29/06/2010
54/2010/QH12 Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội 29/06/2010
3089/QĐ-BCT Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quôc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 14/06/2010
66/2010/NĐ-CP Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 14/06/2010
858/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân 14/06/2010
62/2010/NĐ-CP Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 04/06/2010
13/2010/TT-BKH Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 02/06/2010
757/QĐ-TTg Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hồi giáo I-ran 31/05/2010
53/2010/NĐ-CP Nghị định quy định địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính 19/05/2010
74/2010/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài 14/05/2010
40/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất 12/05/2010
43/2010/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 15/04/2010