Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2010/TT-BNV

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2010/TT-BNV :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/07/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 15/09/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
Nội dung:
Từ khóa: quản lý, biên chế, công chức
Văn bản đính kèm