Trang chủ » Văn bản pháp quy » 106/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 106/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/07/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 09/09/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Nội dung:
Từ khóa: lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Văn bản đính kèm