Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 6460/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 6460/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 09/12/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến 2025"
Nội dung:
Từ khóa: Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến 2025
Văn bản đính kèm