Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 11/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/06/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm