Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 17/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 17/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/02/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17/2009/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2009 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2007 QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm