Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0794/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0794/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 20/02/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025"
Nội dung:
Từ khóa: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh
Văn bản đính kèm