Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1914/QĐ-BKHCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1914/QĐ-BKHCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/09/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 19/09/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu hóa lỏng
Nội dung:
Từ khóa: quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu hóa lỏng
Văn bản đính kèm