Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 16/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 16/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/12/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009
Nội dung:
Từ khóa: hạn ngạch thuế quan
Văn bản đính kèm