Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 52/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 52/2008/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/04/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Nội dung:
Từ khóa: dịch vụ bảo vệ
Văn bản đính kèm