Trang chủ » Văn bản pháp quy » 45/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 45/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/01/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011
Nội dung:
Từ khóa: quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011
Văn bản đính kèm