Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 11/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/10/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: mua bán điện
Văn bản đính kèm