Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo
Nội dung:
Từ khóa: mua bán điện
Văn bản đính kèm