Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/04/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Nội dung:
Từ khóa: mua bán điện
Văn bản đính kèm