Trang chủ » Văn bản pháp quy » 17/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 17/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/02/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2009/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm