Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 41/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 41/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/12/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm