Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/07/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm