Trang chủ » Văn bản pháp quy » 84/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 84/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/10/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/12/2009
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 84/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm