Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 43_2002_PL-UBTVQH10

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 43_2002_PL-UBTVQH10 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/05/2002
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông
Nội dung:
Từ khóa: Bưu chính, Viễn thông
Văn bản đính kèm