Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1318/2005/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1318/2005/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/04/2005
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Quyết định số 971/2004/QĐ-BTM ngày 14/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm