Trang chủ » Văn bản pháp quy » 83/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 83/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 08/06/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009 - 2010
Nội dung:
Từ khóa: hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009 - 2010
Văn bản đính kèm