Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2008/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2008/QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/06/2007
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Trích dẫn: Luật Năng lượng nguyên tử
Nội dung:
Từ khóa: Năng lượng nguyên tử
Văn bản đính kèm