Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 32/2003/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 32/2003/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/02/2003
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: trò chơi có thưởng
Văn bản đính kèm