Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 14/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 14/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/11/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
Nội dung:
Từ khóa: thuốc lá
Văn bản đính kèm