Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu
Nội dung:
Từ khóa: rượu
Văn bản đính kèm